Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Apr 5, 2020

Vi läser verser från Psaltaren och Klagovisorna och pratar om sorgen och gemenskapen i pandemitider. Vi reflekterar över drivkraften att vilja bidra och utmaningarna med att känna mening.

Ps 137, Klag 2:18, Klag 4:9


Mar 28, 2020

Tullindrivaren Sackaios klättrar upp i  ett träd, när Jesus är på väg in i Jeriko. Vill han se bättre, eller vill han bli bättre sedd? Vi pratar om att bli tagen i anspråk och frågar oss om alla människor går att förstå? Luk 19:1-10


Mar 14, 2020

Bibeln har många berättelser om Gud som en anknytningsfigur - en trygg bas och säker tillflyktsort. Vi pratar om anknytningsteorin och det lilla barnets behov av av nära relationer för att till en början överleva och senare utmanas.

Psalt 139: 5-10 Psalt 4:9


Feb 29, 2020

"Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter vind." Vi pratar om acceptans och resignation och hur de förhåller sig till varandra.

Pred 1:14-17


Feb 15, 2020

Vi läser om vila och vederkvickelse och funderar kring utmaningarna med återhämtning. Matt 11:28-30