Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Dec 6, 2019

"Förneka dig själv och följ mig" säger Jesus. Vi pratar om att hitta sig själv och att vilja överskrida sig själv för något annat. Vad är ens självet? Matt 16:24-25


Nov 23, 2019

Med tro stor som ett senapskorn kan både berg och mullbärsträd förflyttas. Vi resonerar kring både tro och magiska tankar. Matt 17:20, Lukas 17:6

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Nov 8, 2019

Jesus driver ut en demon och vi funderar över hur psykiskt lidande kan förstås. Luk 8:26-29

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Oct 26, 2019

Adam och Eva förvisas ur Edens lustgård. Vi läser texten som en psykologisk skapelseberättelse och pratar om individuation. 1 Mos 3:11-3:13, 22-23

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva...


Oct 12, 2019

Jesus och lärjungarna befinner sig i Getsemane, precis innan Jesus förråds och fängslas, och vi diskuterar existentiell ensamhet. Matt 26:36-46

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter...