Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jan 17, 2020

Kain slår ihjäl sin bror Abel och vi resonerar kring avund, konkurrens och utanförskap. 1 Mos 4:2-16
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Jan 3, 2020

Bibeln innehåller flera uppmaningar om att vi inte ska vara rädda. Vi diskuterar grundaffekten rädsla och vad man egentligen får känna? Luk 1:28-31, Luk 2:8-10, Joh 14:27


Dec 21, 2019

Vi läser julevangeliet och diskuterar julfirandets dramaturgi samt konflikterna och ensamheten som kan uppstå i jakten på julkänslan. Luk 2:1-20


Dec 6, 2019

"Förneka dig själv och följ mig" säger Jesus. Vi pratar om att hitta sig själv och att vilja överskrida sig själv för något annat. Vad är ens självet? Matt 16:24-25


Nov 23, 2019

Med tro stor som ett senapskorn kan både berg och mullbärsträd förflyttas. Vi resonerar kring både tro och magiska tankar. Matt 17:20, Lukas 17:6

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: