Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

May 11, 2024

Javisst kan man skratta tillsammans med sin terapeut. Åt sig själv, åt livet, eller åt hur man ställt till det. Paulus suckar i texten: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag". Mitt i det misslyckade och sorgliga kan finnas en dråplighet som lockar till skratt. Vi...


Apr 27, 2024

Otrohet är en vanlig fråga i terapirummet och lyfts både av den otrogna, den bedragna eller den tredje personen i ekvationen. Vi pratar om hur det här går att arbeta med i en terapi och belyser vad sveket gör både med den bedragna och den som sviker, men också om hur reparationsarbetet går till och hur...


Apr 13, 2024

Psykologer läser Bibeln spelar in sitt hundrade avsnitt i Sigtunastiftelsens tornrum. De intervjuas av Kerstin Dillmar, präst och författare, och får tre bibelord att spontant tolka utifrån terapirummets kontext.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Klippning: Karolina Isberg
Hemsida: 


Mar 30, 2024

Den som börjar i terapi kan ha en bild av hur det ska vara när terapin är klar - att man ska känna sig färdig. Men livet är nog oftare som det är för Mose, när han efter sina många händelserika år står på berget Nebo och blickar ut över den plats han var på väg till. Dit kommer han inte, men livet har...


Mar 16, 2024

I takt med att livet går, kan det kännas för sent att göra något åt hur det blev. Det går ju inte att förändra sin barndom i efterhand, eller sitt arbets- och familjeliv. I det här avsnittet pratar vi om vanliga frågor som kommer upp när äldre människor söker terapi och att terapi inte behöver handla om...