Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

May 27, 2023

Ångest är en smärtsam del av att vara människa och i dagens avsnitt inleder vi ett samtal om hur ångest kan te sig, hur den beskrivs i samtiden, men också hur vi kan begripa den som psykologiskt fenomen. Ämnet är dock outtömligt och vi håller för troligt att vi framöver återkommer med en fördjupning. Luk...


May 13, 2023

Det förefaller finnas en kunskap om livet som nästan är omöjlig att förmedla till nästa generation, men som återfinns i myterna och sagorna. I det här avsnittet pratar vi om de urgamla stigarna, hur vi känner igen den goda vägen och var den kan tänkas leda.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Apr 29, 2023

Vad behövs för att känna sig förstådd? Inte att andra varit med om detsamma som jag, men kanske att de känner igen känslan. Eller ser mig. Vi pratar om vad det är att bli förstådd och att förstå i både Psaltaren och filmen Everything everywhere all at once. Ps 139:1-6

Musik: Andreas Aleman 


Apr 15, 2023

När vi har det bra och inte är så upptagna av oro, väcks ibland en längtan och ett begär att skapa något mer. Vi pratar om denna ostoppbara kraft som kreativitet och funderar över dess utmaningar och hinder. Pred 5:17-5:19

Titeln är tagen ur Johan Henrik Kellgrens dikt "Den nya skapelsen eller inbillningen...


Apr 1, 2023

Är det så att dygnets dunkla timmar väcker mer av oro och reflektion? Och beror det i så fall på att de stora livsfrågorna skyr dagsljuset eller kan det vara så att de inte ens aktualiseras i solskenet? Vi pratar om gränslandet mellan ljus och mörker, den förtrollade gryningen och vad skuggorna gör med vår...