Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Oct 26, 2019

Adam och Eva förvisas ur Edens lustgård. Vi läser texten som en psykologisk skapelseberättelse och pratar om individuation. 1 Mos 3:11-3:13, 22-23

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva...


Oct 12, 2019

Jesus och lärjungarna befinner sig i Getsemane, precis innan Jesus förråds och fängslas, och vi diskuterar existentiell ensamhet. Matt 26:36-46

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter...