Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jan 17, 2020

Kain slår ihjäl sin bror Abel och vi resonerar kring avund, konkurrens och utanförskap. 1 Mos 4:2-16
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Jan 3, 2020

Bibeln innehåller flera uppmaningar om att vi inte ska vara rädda. Vi diskuterar grundaffekten rädsla och vad man egentligen får känna? Luk 1:28-31, Luk 2:8-10, Joh 14:27