Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Feb 29, 2020

"Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter vind." Vi pratar om acceptans och resignation och hur de förhåller sig till varandra.

Pred 1:14-17


Feb 15, 2020

Vi läser om vila och vederkvickelse och funderar kring utmaningarna med återhämtning. Matt 11:28-30


Feb 1, 2020

Två bröder förhåller sig olika till sin pappas uppmaning om att arbeta i vingården. Vi pratar om hur man vet vad man vill eller hur man annars tar reda på det. Matt 21:28-31