Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Mar 28, 2020

Tullindrivaren Sackaios klättrar upp i  ett träd, när Jesus är på väg in i Jeriko. Vill han se bättre, eller vill han bli bättre sedd? Vi pratar om att bli tagen i anspråk och frågar oss om alla människor går att förstå? Luk 19:1-10


Mar 14, 2020

Bibeln har många berättelser om Gud som en anknytningsfigur - en trygg bas och säker tillflyktsort. Vi pratar om anknytningsteorin och det lilla barnets behov av av nära relationer för att till en början överleva och senare utmanas.

Psalt 139: 5-10 Psalt 4:9