Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Apr 25, 2020

Det är en berusande känsla att i ett ögonblick se allting klart och tydligt. Ett härlighetens berg. Men så måste en ju ner igen. Evangelisten Lukas, Donald Winnicott och Mare Kandre har alla något att säga om det. Luk 9:28-36

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Apr 11, 2020

Petrus förnekar Jesus och när han inser det gråter han bittert. Vi pratar om hur det känns att bli sviken och att vara den som sviker, men också om skuldkänslorna och utmaningarna med att reparera ett svek.

Matt 26:69-75


Apr 5, 2020

Vi läser verser från Psaltaren och Klagovisorna och pratar om sorgen och gemenskapen i pandemitider. Vi reflekterar över drivkraften att vilja bidra och utmaningarna med att känna mening.

Ps 137, Klag 2:18, Klag 4:9