Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Nov 21, 2020

Tankar och handlingar är inte samma sak. Eller? För den med tvångstankar kan tankarna kännas nästan som en handling eller som att de visar vem man är som person. Matt 5:27-28

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


Nov 7, 2020

Förälskelsens gränsöverskridande kraft och källa till både längtan och kval är väl beskrivna i Höga visan. Vi pratar om hur omvälvande det kan vara att släppa in en ny människa i sitt liv, men också om smärtan när förälskelsen är obesvarad eller förutsättningarna omöjliga. Höga v. 8:6-7
 
Musik:...