Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Aug 28, 2021

Prästerna Kerstin Dillmar och Lars Björklund har precis skrivit en bok om tröst och tillsammans med dem läser vi ur Job och resonerar kring vad tröst egentligen är. Job 26:1-14

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
 
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se

Länk till...