Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Apr 30, 2022

Att känna sig orolig eller nedstämd hör till livet, men att ha en depression räknas som psykisk ohälsa. Hur skiljer sig det själsliga lidandet från den psykiska ohälsan och vad har dessa tillstånd att säga oss? Det här avsnittet är inspelat i oktober 2021, vid en temakväll hos Katedralakademin i Uppsala. 


Apr 16, 2022

Vi är eniga om att regler behövs, men kan de också bli för många? För vad händer med oss när tillvaron regleras så mycket att vi inte får tillfälle att göra våra egna bedömningar eller lösa svårigheter tillsammans? Det här samtalet handlar om livsåskådning som en guidande helhetssyn och hur lätt det...


Apr 2, 2022

Ibland längtar vi efter en ny värld, men vet inte hur vi ska ta oss dit. Det här avsnittet handlar om inre och yttre förändring och vi pratar om varför det kan vara så svårt med förändring och ta så lång tid. Upp 21

Denna livepodcast spelades in den 8 mars 2022, på uppdrag av Forum för prästvigda...