Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

May 28, 2022

"Stå på dig och ta den plats du förtjänar!" uppmuntras vi till ibland. Eller tvärtom att inte överdriva vår egen betydelse. Vad säger egentligen texten - att vi ska göra både och? Syr 4:20

Det här är det första avsnittet av tre i en temaserie om levnadsråd.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: 


May 14, 2022

Sorg hör till livet, men är ju inte mindre jobbigt för det. I det här avsnittet läser vi om en frodig vinstock som i vrede rycks upp och för alltid förlorar sin kraft, grönska och frukt. Förluster leder till komplexa känslor som vi brukar sammanfatta som sorg. Men vad är egentligen sorg och hur gör vi när...