Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Sep 17, 2022

Edith Södergrans dikt Höstens sista blomma uttrycker en lika saklig ton inför existensen som Predikaren. Vi pratar om människans behov av att på olika sätt ge uttryck för detta stora att finnas till, både i en religiös och världslig inramning. Det här är det andra avsnittet av tre i en temaserie om...


Sep 3, 2022

Poeten Anna Greta Wide drömmer om ett nytt språk, utled på ordens skenbara makt och vanmakt. Paulus drabbas av en upplevelse som får honom att tappa ord och språk. Han möter verkligheten. Vi pratar om språket som förmedlare av verkligheten och hinder för den. Apg 9

Det här är det första avsnittet av tre i en...