Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Nov 26, 2022

Kan man känna tillit även när världen känns oviss - eller kanske särskilt då? Maria verkar känna tillit när hon överraskande får veta att hon är gravid. Vad ska vi sätta vår lit till denna höst? Hur skapas tillit? Luk 1:28-38

Det här är det första avsnittet av två i en temaserie om tillit. 

Musik:...


Nov 12, 2022

I berättelsen om Marta kommer vi att prata om plikt, både som konstruktiv drivkraft och psykologiskt försvar. När kan en alltför stor pliktkänsla bli farlig och hur skiljer vi den vardagliga offerkoftan från det heliga martyrskapet? Luk 10:38-42

Det här är det tredje avsnitt av tre i en temaserie...