Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Dec 24, 2022

Julen står för dörren och i texten får herdarna höra av en ängel om det stora undret som har skett i Betlehem. Men hur blev det för herdarna när de tilldelades berättelsens biroller? I årets julavsnitt pratar vi om julfirandets och tillvarons biroller och hur avgörande de är i den stora livsväven. Luk...


Dec 10, 2022

När vi känner oss hotade gör vi ofta som vi alltid har gjort, även när vi ser att det inte fungerar eller till och med blir destruktivt. Vi funderar över hur man kan förändra sådana invanda mönster i till exempel en parrelation eller arbetsgrupp och vad som händer om vi gör tvärtemot det vi brukar? Jes...