Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Nov 25, 2023

Omnipotens betyder allsmäktighet och syftar på makt som är gränslös eller outtömlig. I det här avsnittet pratar vi om mänsklig omnipotens, där vi agerar och fantiserar som att vi har mer makt och inflytande än vi faktiskt har. Vad blir baksidan och konsekvenserna med det? Är det inte bra att vara en...


Nov 11, 2023

Skillnaden på sorg och melankoli - det vi idag kallar depression - är enligt Freuds klassiska text att sorgen är en process då vi till sist lär oss leva vidare med det vi förlorat inom oss, men i depressionen känner vi oss själva dåliga. Vid Babylons floder längtar psalmisten hem till Jerusalem efter att ha...


Oct 28, 2023

Det onda och det goda bröstet är Melanie Kleins beskrivning av hur spädbarnet orienterar sig i sin närmaste värld och hur svårt det är att få ihop omgivningens bra och dåliga sidor. Ibland har vi vuxna också svårt att förstå att andra människor är både bra och dåliga och riskerar att idealisera eller...


Oct 14, 2023

Narcissism innebär att ha sig själv i centrum. Men inte med självomsorg, utan snarare på ett sätt som leder till tomhet. Andra människor blir inte viktiga på djupet. Vi ställer oss frågan om det är motsatsen till det budskap som finns i den kända bibeltexten som går under namnet "Kärlekens lov". 1 Kor...


Sep 30, 2023

Libido beskrivs i den psykoanalytiska teorin som ett begär och en livsdrift. Vi använder en text ur Höga visan för att gestalta begäret till en annan människa, men pratar också om mer vardagliga exempel på libidons laddning av omgivningen. Höga visan 7:6-9

Det här är det fjärde avsnittet i ett tema om...