Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jan 21, 2023

I texten om fikonträdet som inte bär frukt, låter trädgårdsmästaren trädet få en andra chans istället för att hugga bort det. Vi pratar om hur laddat det verkar vara att ge upp eller konstatera att något är kört och hur gärna vi vill att det ska vara möjligt att få en chans till.  Luk 13:6-9

Musik:...


Jan 7, 2023

Nyår och hoppet om att kunna börja om följs åt. I texten blir en man en ny människa när han blir botad av Jesus efter 38 år som sjuk. Kanske hoppas vissa att tolvslaget gör oss till nya människor utan de gamla lasterna. Men vad är det att bli en ny människa och finns det inte en gammal människa vi lämnar...