Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

May 27, 2023

Ångest är en smärtsam del av att vara människa och i dagens avsnitt inleder vi ett samtal om hur ångest kan te sig, hur den beskrivs i samtiden, men också hur vi kan begripa den som psykologiskt fenomen. Ämnet är dock outtömligt och vi håller för troligt att vi framöver återkommer med en fördjupning. Luk...


May 13, 2023

Det förefaller finnas en kunskap om livet som nästan är omöjlig att förmedla till nästa generation, men som återfinns i myterna och sagorna. I det här avsnittet pratar vi om de urgamla stigarna, hur vi känner igen den goda vägen och var den kan tänkas leda.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: