Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jun 8, 2024

Terapi är en plats där man upptäcker vad man har behövt, vill, saknar och längtar efter. Det kan vara smärtsamt och frustrerande. Det är heller inte platsen där man får all den omsorg man skulle ha behövt tidigare i livet, utan platsen där man tillsammans med terapeuten utforskar hur man ska kunna få det i...


May 25, 2024

En terapi följer ofta läsårets terminer och det blir längre uppehåll vid jul och sommar. Inför dessa separationer kan det kännas svårt och osäkert och det är heller inte alltid så enkelt att återsamlas och genast känna tillit till terapeuten som övergav en i flera veckor. I Jesaja är det Gud som har...


May 11, 2024

Javisst kan man skratta tillsammans med sin terapeut. Åt sig själv, åt livet, eller åt hur man ställt till det. Paulus suckar i texten: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag". Mitt i det misslyckade och sorgliga kan finnas en dråplighet som lockar till skratt. Vi...


Apr 27, 2024

Otrohet är en vanlig fråga i terapirummet och lyfts både av den otrogna, den bedragna eller den tredje personen i ekvationen. Vi pratar om hur det här går att arbeta med i en terapi och belyser vad sveket gör både med den bedragna och den som sviker, men också om hur reparationsarbetet går till och hur...


Apr 13, 2024

Psykologer läser Bibeln spelar in sitt hundrade avsnitt i Sigtunastiftelsens tornrum. De intervjuas av Kerstin Dillmar, präst och författare, och får tre bibelord att spontant tolka utifrån terapirummets kontext.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Klippning: Karolina Isberg
Hemsida: