Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

May 25, 2024

En terapi följer ofta läsårets terminer och det blir längre uppehåll vid jul och sommar. Inför dessa separationer kan det kännas svårt och osäkert och det är heller inte alltid så enkelt att återsamlas och genast känna tillit till terapeuten som övergav en i flera veckor. I Jesaja är det Gud som har...


May 11, 2024

Javisst kan man skratta tillsammans med sin terapeut. Åt sig själv, åt livet, eller åt hur man ställt till det. Paulus suckar i texten: "Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag". Mitt i det misslyckade och sorgliga kan finnas en dråplighet som lockar till skratt. Vi...