Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln

Jun 8, 2024

Terapi är en plats där man upptäcker vad man har behövt, vill, saknar och längtar efter. Det kan vara smärtsamt och frustrerande. Det är heller inte platsen där man får all den omsorg man skulle ha behövt tidigare i livet, utan platsen där man tillsammans med terapeuten utforskar hur man ska kunna få det i...