Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 17, 2020

Kain slår ihjäl sin bror Abel och vi resonerar kring avund, konkurrens och utanförskap. 1 Mos 4:2-16
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com