Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 1, 2020

Två bröder förhåller sig olika till sin pappas uppmaning om att arbeta i vingården. Vi pratar om hur man vet vad man vill eller hur man annars tar reda på det. Matt 21:28-31