Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 29, 2020

"Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter vind." Vi pratar om acceptans och resignation och hur de förhåller sig till varandra.

Pred 1:14-17