Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 11, 2020

Petrus förnekar Jesus och när han inser det gråter han bittert. Vi pratar om hur det känns att bli sviken och att vara den som sviker, men också om skuldkänslorna och utmaningarna med att reparera ett svek.

Matt 26:69-75