Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Aug 29, 2020

Naaman har en bestämd bild av hur han ska bli botad från sin spetälska, men verkligheten överraskar honom. Troligen kan vi alla känna igen oss i att vi ibland tycker att om bara någon annan ändrade på sig och allt gjordes så som jag vill, så skulle det bli bra. Idag pratar vi om vad som behövs för att vi ska bli omskakade och tänka nytt. 2 Kung 5:1-4, 9-15

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se