Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 12, 2020

I Predikaren läser vi att det finns en tid för allt som sker under himlen. Dagens avsnitt handlar om långsamhet och vi resonerar kring långsamhetens möjlighet till att fördjupa reflektioner, relationer och intressen. Finns det verkligen en tid för allt?
Pred 3:1-8

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se