Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 10, 2020

Josef blev slängd i en brunn av sina syskon och sedan såld till Egypten, där han arbetade sig upp vid Faraos hov som drömtydare. I den här texten kommer syskonen till Egypten för att be sin bror om förlåtelse och vi samtalar om ondska, skuld och om man verkligen måste förlåta. 1 Mos 50:15-21

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se