Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 24, 2020

Psalmförfattaren finner ingen tröst. Ibland vill vi bli tröstade, ibland blir vi arga om något försöker trösta för snabbt. Det är som att tröst ibland är livsnödvändig och ibland står i vägen för utveckling. Vi pratar om Stig Dagerman, psykologer som inte tröstar och tröstpriser. Ps 77:2-7

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se