Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 21, 2020

Tankar och handlingar är inte samma sak. Eller? För den med tvångstankar kan tankarna kännas nästan som en handling eller som att de visar vem man är som person. Matt 5:27-28

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se