Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 2, 2021

De tre stjärntydarna följer den stora stjärnan på himlen och verkar vara förvissade om att den utgör deras riktning. Hur hittar man modet och övertygelsen att följa stjärnan? Och om man inte har någon stjärna att följa, hur finner man då en? Matt 2:1-12

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se