Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 30, 2021

När den förlorade sonen kommer hem tomhänt efter en lång tid borta firas hans ankomst, medan brodern känner sig ouppskattad för det arbete han har bidragit med på gården och den lojalitet han har visat sin far. Berättelsen leder oss in i ett samtal om båda dessa bröder, fenomenet prokrastinering och rädslan för att misslyckas. Luk 15:11-32

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se