Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 13, 2021

Ibland hörs det sägas att ondska kommer ur rädsla. Med avstamp i hur Petrus förnekar Jesus pratar vi om rädsla, feghet och mod. Matt 26:69-75