Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 24, 2021

Livet innehåller gränssituationer, där dödens närvaro väcker en medvetenhet om livets ändlighet. I dagens avsnitt pratar vi om dessa gränssituationer, om Antonius Blocks förhandling med döden i filmen Det sjunde inseglet och om hur svårt det är förhålla sig till det som vi inte vet någonting om. Pred 12:1-7

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se