Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 8, 2021

Lärjungarna ska åka och vila upp sig, men människor kommer efter och vill ha deras hjälp. De får skjuta upp sina egna behov. I kontaktyrken nuförtiden är sjukskrivningstalen höga och många uttrycker empatitrötthet. Vad är det som händer när vi behöver sätta andra före oss själva hela tiden, och varför ska man ta på sin egen syrgasmask först? Mark 6:30-34

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se