Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 12, 2019

Jesus och lärjungarna befinner sig i Getsemane, precis innan Jesus förråds och fängslas, och vi diskuterar existentiell ensamhet. Matt 26:36-46

Podcasten "Psykologer läser Bibeln" startades en lördagsmorgon i april. Vi noterade att många teologer använder psykologiska fenomen för att tolka och beskriva texter ur Bibeln och konstaterade att vi ganska ofta läser Bibeln precis så: från en psykologisk horisont. 
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se