Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jun 5, 2021

I texten är Jesus arg över kommersen i templet och visar det tydligt. Vrede kan vara allt från mild gränssättning till ursinne, enligt psykologi, och kommer över oss alla ibland. Men en del vill inte "vara en arg person" och motar bort den. Andra kan inte kontrollera den. Vi ser närmare på dess kraft och varför vreden kan kännas hotande. Mark 11:15-19

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se