Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jun 19, 2021

På skuldtoppen förefaller sådant som inte har hunnits med generera mest dåligt samvete. I ett av Korintierbreven går det att läsa: "Allt är tillåtet - men allt är inte är nyttigt." Hur kan vi förstå det här? Vi pratar om skuld och dåligt samvete och särskilt om skuldkänslorna över det som vi inte har gjort. 1 Kor 10:23-10:26
 
Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se