Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 6, 2021

"Gläd dig yngling, medan du är ung" läser vi i Predikaren. Men är det så kul att vara ung? I det här avsnittet pratar vi om den härliga, besvärliga och romantiserade ungdomstiden. Vi funderar också över dokumentären "Målbrottskören" och hur allt växande samtidigt innebär en sorg. Pred 11:9-10

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se