Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Nov 20, 2021

Kroppens lampa är ögat och kan lysa upp oss inifrån, läser vi. Är det upplysning det syftar på, tillståndet av klarsyn och insikt som är bortom beskrivning? Så eftersträvat i många andliga traditioner, och samtidigt inte något man uppnår genom strävan, sägs det. Vi pratar om upplysningens psykologi, att släppa taget och att ta verkligheten för vad den är. Luk 11:34-36

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se