Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Jan 22, 2022

Tillvarons förgänglighet är ofrånkomlig och ibland förefaller vi dåligt rustade för den. Vi pratar om nostalgi som ett sätt att förhålla sig till det obeständiga. Men vad händer med nuet och framtiden om vi uppehåller oss för länge i våra minnen? Pred 1: 3-7

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se