Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Feb 19, 2022

Vi fyller 50! Det firar vi med en tillbakablick och fördjupning av två favoritteman: "Att ge upp sig själv" samt "Resignation eller acceptans?". Vi pratar om de tidigare avsnitten och för resonemanget vidare in i nya funderingar om att vara i kontakt med omvärlden, hålla sig vid liv och upplevelsen av mening. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se