Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Mar 19, 2022

En ängel kommer till Josef i en dröm och ändrar hans liv. Freud gjorde drömtydning populär genom att visa hur drömmar uttrycker vårt omedvetna. Så vad betyder våra drömmar? Matt 1:18

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se