Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 2, 2022

Ibland längtar vi efter en ny värld, men vet inte hur vi ska ta oss dit. Det här avsnittet handlar om inre och yttre förändring och vi pratar om varför det kan vara så svårt med förändring och ta så lång tid. Upp 21

Denna livepodcast spelades in den 8 mars 2022, på uppdrag av Forum för prästvigda kvinnor, i Gustav Vasa kyrka, Stockholm. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se