Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 16, 2022

Vi är eniga om att regler behövs, men kan de också bli för många? För vad händer med oss när tillvaron regleras så mycket att vi inte får tillfälle att göra våra egna bedömningar eller lösa svårigheter tillsammans? Det här samtalet handlar om livsåskådning som en guidande helhetssyn och hur lätt det är att förlora lust, kreativitet och utveckling i det som blir alltför detaljstyrt. Matt 5:33-37

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se