Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Apr 30, 2022

Att känna sig orolig eller nedstämd hör till livet, men att ha en depression räknas som psykisk ohälsa. Hur skiljer sig det själsliga lidandet från den psykiska ohälsan och vad har dessa tillstånd att säga oss? Det här avsnittet är inspelat i oktober 2021, vid en temakväll hos Katedralakademin i Uppsala. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se