Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


May 28, 2022

"Stå på dig och ta den plats du förtjänar!" uppmuntras vi till ibland. Eller tvärtom att inte överdriva vår egen betydelse. Vad säger egentligen texten - att vi ska göra både och? Syr 4:20

Det här är det första avsnittet av tre i en temaserie om levnadsråd.

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se