Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 3, 2022

Poeten Anna Greta Wide drömmer om ett nytt språk, utled på ordens skenbara makt och vanmakt. Paulus drabbas av en upplevelse som får honom att tappa ord och språk. Han möter verkligheten. Vi pratar om språket som förmedlare av verkligheten och hinder för den. Apg 9

Det här är det första avsnittet av tre i en temaserie om bibeltexter och poeter. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se