Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Sep 17, 2022

Edith Södergrans dikt Höstens sista blomma uttrycker en lika saklig ton inför existensen som Predikaren. Vi pratar om människans behov av att på olika sätt ge uttryck för detta stora att finnas till, både i en religiös och världslig inramning. Det här är det andra avsnittet av tre i en temaserie om bibeltexter och lyrik. Pred 9: 11-12

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se