Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 1, 2022

Författaren, översättaren och akademiledamoten Gunnel Vallquist ser en "undanstädad och bortglömd" Maria i en vrå i Lunds domkyrka. "I det omedvetnas dunkel bidar Modern" säger hon. Det feminina har förknippats med mörker och intuition. Det manliga med ljus rationalitet. Vi går bortom den uppdelningen och letar efter vad som händer på skuggsidan och i det omedvetna. Ps 76

Det här är det tredje avsnittet av tre i en temaserie om bibeltexter och lyrik. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se