Preview Mode Links will not work in preview mode

Psykologer läser Bibeln


Oct 29, 2022

Paulus går från att förfölja kristna för att han är övertygad om att de har fel till att själv ansluta sig till dem. Ibland händer något som får våra liv att helt ändra riktning. Men att säga att man har fel känns ofta jobbigt. Hur gör man för att våga ompröva sitt liv? Apg 8-9

Det här är det andra avsnittet av tre i en temaserie med personportätt ur Bibeln. 

Musik: Andreas Aleman andreasaleman.com
Hemsida: psykologerlaserbibeln.se